Elektronikus dokumentumkezelő és iktató rendszer

Egy teljes és átfogó elektronikus iktató és dokumentumkezelő rendszer.
Főbb modulok:

Adminisztratív modul
 • Felhasználók kezelése
 • Felhasználói csoportok kezelése
 • Szerepek
 • Tevékenységek
 • Jogosultságok kezelése
  • Jogosultságok személyre szabása
  • Adatforrások hozzáférése
  • Funkcionális jogosultságok
  • Objektumjogok (speciálisan iktatókönyvekre, ügyiratokra, iratokra adható hozzáférési jogok)
 • Menük szerkesztése, menük hozzáféréseinek beállítása
 • Keretrendszer kódcsoportok
 • Keretrendszer rendszerváltozók
 • Igény esetén a rendszerben az adatok automatikus mentése konfigurálható.
Törzsadat modul

 

 • Iratkezelési alapadatok

−      Irattári terv és irattári tételek

−      Iktatókönyvek beállításai

−       Irattípusok

−       Ügykörök kialakítása

−       Tárgyszavak

 • Rendszerbeállítások

−      Automatikus beállítások

−       Visszajelzések

 • Szervezeti felépítés

−       Szervezetek

−      Munkatársak – felhasználók, helyettesítések

−       Munkakörök

 • Partnerek
   Iratok elektronikus nyilvántartása
 • Érkeztetés, e-mailek automatikus érkeztetése, fax érkeztetés
 • Iktatás – külső és belső iratok, másolatok

−      Főszámos-alszámos iktatás

−      Gyűjtőszámos iktatás

−      Érkeztetéssel egybekötött iktatás

−      Automatikus iktatás

−      Betekintés a hozzáférhető iratokba

 • Másolat készítés
 • Irattári nyilvántartás
 • Szignálás
 • Scontrokezelés
 • Kiadmányozás
 • Ügyirat lezárása
 • Ügyirat és irat mozgások adminisztrálása
 • Ügyirat és irat státuszának adminisztrálása
 • Ügyiratok és iratok személyenkénti nyilvántartása
 • Ügyiratok és iratok osztályonkénti nyilvántartása
 • Vállalat ügyiratainak és iratainak éves csoportosítása
Elektronikus iratok csatolása (csatolt fájl formában)
Feladat kezelés
Határidő követés
 Dokumentumkövetés
Irattározás támogatása (helyi és központi irattározás)
 • Átmeneti irattározás
 • Központi irattározás
 • Kölcsönzés
 • Selejtezés
 • Levéltárba adás
 • Ügyirat kivezetése
Postázás, expediálás támogatása
Komplex dokumentum keresés
Lekérdezések, listák, statisztikák, kimutatások készítése
 • Névmutató
 • Tárgymutató
 • Tárgyszómutató
 • Elintézetlen ügyek
 • Elintézetlen ügyek statisztikája
 • Ügyiratforgalmi statisztikák készítése
 • Posztázott iratok
 • Adott irattári jelű iratok
 • Irattározási jegyzőkönyv
 • Irattár
 • Felülvizsgálati lista
 • Kivezetési jegyzőkönyv
 • Eseménynapló
 • Hatósági statisztikák (I, II/1, II/2)
Helyettesítés (munkatárs helyettesítése) – és az ehhez szükséges nyilvántartások vezetése
E-mail érkeztetése

A rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a szervezet számára küldött elektronikus leveleket közvetlenül a programból lehessen érkeztetni és iktatni a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak az email szerver elérésével. Ezen funkció megvalósítása független a levelezőprogram típusától.

Faxok érkeztetése

A rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a szervezet számára küldött faxokat közvetlenül a programból lehessen érkeztetni és iktatni a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak. A rendszer a beérkező faxokat a szervezeti fax-szerverről olvassa fel.

Fejlett jogosultsági rendszer

A jogosultsági rendszer felhasználói csoportokra épül. Jogosultságot csak csoportnak lehet adni és az egyes felhasználókat csoporthoz lehet rendelni. A rendszerben külön modulok segítségével kezelhetőek a felhasználók, azok csoportjai és a csoportokhoz kapcsolódó jogosultságok. A jogosultságok fajtái a következők:

 • adatszintű jogosultság, mellyel adatok egy előre megadott körére lehetséges olvasási, írási, létrehozási és törlési jogok megadása (vagy mindez egyszerre)
 • funkcionális jogosultságok, mellyel rendszerbeli funkciók végrehajtási jogosultságát adományozhatjuk (a fentebb említett Menükezelő is erre alapozva működik)
 • Szeparált adminisztrátori és biztonsági felelős szerepkörök:

támadásokkal szembeni nagyobb védelem

 • Objektum jogok (iktatókönyv, ügyirat és irat): felhasználói csoportok és felhasználók hozzáférésének tiltása vagy engedélyezése.
 • Hierarchikus jogok: a szervezeti felépítéshez illeszkedő hozzáférési rendszer. (Egész szervezet, saját és alárendelt szervezeti egységek, saját szervezeti egység)
 • Ügyiratok és iratok titkossági besorolása (Nem bizalmas,

korlátozott, bizalmas, titkos, szigorúan titkos)

A rendszer a felhasználókat felhasználói névvel és jelszóval azonosítja, beléptetésnél ellenőrzi a felhasználó érvényességét, jelszavának érvényességét, a jelszó lejáratkor figyelmeztet annak megváltoztatására. Rendszerparaméterként beállítható, hogy a felhasználókat léptesse ki miután a megadott ideig inaktívak voltak.

 Naplózás, auditálás, loggolás

Az alábbi események kerüljenek naplózásra:

 • Minden, a rendszer futását érintő adat, hiba, figyelmeztetés
 • A rendszer indításával és a hálózati hibákkal kapcsolatos információk
 • Adatokat változása: az adatbázisban módosított bejegyzésekről tartalmazza a módosítás adatait (mi volt a megelőző tartalom, mire módosították, mikor és ki módosította)
 • Lehetőség legyen minden táblába 8 audit mező felvételére (a bejegyzés létrehozója, létrehozása dátuma/ideje, a bejegyzés

módosítója, módosítás dátuma/ideje, a bejegyzés érvényességének kezdete/vége), melyeket a rendszer igény esetén automatikusan tölt.

 • Lehetőség legyen a rendszerben a törlés művelet teljes korlátozása: ebben az esetben a törölni kívánt bejegyzések érvényességének vége mezője kerül beállításra, így csak emulálva a törlést.
Folyamatkezelés (Workflow)
 1. workflow végrehajtó motor: ütemezi és példányosítja a munkafolyamatokat, végrehajtja a folyamatok aktuális tevékenységeit ügyelve a tevékenységek között definiált relációkra és adatkommunikációk végrehajtására.
 2. workflow monitorozó és kontrolláló modul: lehetővé teszi az aktuálisan végrehajtott vagy beütemezett folyamatok státuszának lekérdezését, monitorozását valamint a folyamatok végrehajtási feltételeinek módosítását

A folyamatkezelő rendszer használatához az alábbi munkafolyamatok szükségesek:

 1. üzleti folyamatok elemzése és modellezése: a rendszerben használni kívánt folyamatok funkcionális részleteinek, kapcsolatainak, adat és kommunikációs igényének valamint ütemezésének felderítését és modellező eszközzel (RUP) történő leírását (BPM – Business Process Modelling) foglalja magában.
 2. üzleti folyamatok definiálása: a WSW által biztosított eszközök segítségével a folyamatok megvalósítása történik meg.
 3. üzleti folyamatok végrehajtása, kezelése: a megvalósított folyamatok ütemezése, felügyelete, végrehajtási kontrollja.
Munkakosár = feladatok gyűjteménye

A munkafolyamat vezérlés lényege, hogy minden egyes szereplő (felhasználó) a saját munkakosarában tekintheti meg munkáit, melyek az ő intézkedésére várnak, s amelyeket tovább kell küldenie a megfelelő feladatok (ellenőrzés,szignálás vagy éppen iktatás, stb.) elvégzése után. A napi feladatokat, tennivalókat a munkakosárban találják meg az egyes felhasználók.

Szigorú és szabályozott adathozzáférés

A felhasználók csak a jogosultságuknak megfelelő funkciókat érhetik el a munkafolyamat kezelő rendszerből, valamint csak azokhoz a munkafolyamatokhoz férhetnek hozzá, amelyekhez jogot kaptak.